Методика «Вибір кольору» (М. Люшер)

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Методи психологічного консультування

Методика «Вибір кольору» (М. Люшер)

lusherДобре відомо, що вплив кольору може викликати в людини як фізіо­логічний, так і психологічний ефект. Це обставина давно уже врахо­вується в мистецтві, естетиці, гігієні виробництва. Оскільки емоційне ставлення до кольору може чи характеризуватися перевагою йоги (вибором), чи байдужністю, чи відмовою від нього (негативною оцін­кою), та воно враховується й у психодіагностиці.

Закордонні психологи застосовують іноді тест Люшера з метою профорієнтації при підборі кадрів, комплектування виробничих колек­тивів, у етнічних, при рекомендаціях з вибору шлюбних партнерів. Значення кольорів у їхній психологічній інтерпретації визначалися у ході різнобічного обстеження численного контингенту різних випро­буваних.

Характеристика кольорів (за Люшером) містить у собі 4 основних і 4 додаткових кольори.

Основні кольори:

1) синій - символізує спокій, задоволеність;

2) синьо-зелений - почуття впевненості, наполегливість, іноді упертість;

3) оранжево-червоний - символізує силу вольового зусилля, агресивність, наступальні тенденції, порушення;

4) ясно-жовтий - активність, прагнення до спілкування, експансивність, веселість.

При відсутності конфлікту в оптимальному стані основні кольори повинні займати переважно перші п'ять позицій.

Додаткові кольори:

5) фіолетовий;

6) коричневий;

7) чорний;

8) нульовий (0).

Символізують негативні тенденції: тривожність, стрес, страх. Зна­чення цих кольорів (як і основних) найбільшою мірою визначається їхнім взаємним розташуванням, розподілом за позиціями, що буде показано нижче.

Інструкція(для психолога)

Переміщайте кольорові картки і покладіть колірною поверхнею до­верху. Попросіть випробуваного вибрати з восьми кольорів той, котрий йому більше всього подобається. При цьому потрібно пояснити, що він повинний вибрати в одязі колір як такий, не намагаючись співвідне­сти його з улюбленим кольором в одязі, кольором очей і т.п. Випробу­ваний повинен виділити найбільш приємний колір з восьми. Картку з обраним кольором варто відкласти убік, перевернувши кольоровою стороною донизу. Попросіть вибрати із семи кольорів, що залишилися, найбільш приємний. Обрану картку варто покласти кольоровим боком донизу праворуч від першої. Повторіть процедуру. Перепишіть номера карток у розкладеному порядку.

Через 2-3 хв. знову покладете картки кольоровим боком догори і проробіть те ж саме. При цьому поясніть, що випробуваний не повинно згадувати порядок розкладки у першому виборі і свідомо змінюва­ти попередній порядок. Він повинний вибирати колір, начебто вперше.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

Перший вибір характеризує бажаний стан, другий - дійсне. У залеж­ності від мети дослідження, можна інтерпретувати результати відповід­ного тестування.

У результаті тестування одержуємо вісьмох позицій:

— перша і друга - явна перевага (позначаються + +);

— третя і четверта - перевага (позначаються х х);

— п'ята і шоста - байдужність до кольору (позначаються -і-і);

— Сьома і восьма - антипатія до кольору (позначаються -і).

На підставі аналізу більш 36000 результатів досліджень, М.Люшер дав зразкову характеристику обраних позицій:

— 1-а позиція відбиває засоби досягнення мети (наприклад, вибір синього кольору говорить про намір діяти спокійно, без зайвої напруги);

— 2-а позиція показує мету, до якої прагне випробуваний;

— 3-а і 4-а позиції характеризують перевагу кольору і відбивають відчуття випробуваним щирої ситуації, у якій він знаходиться, чи ж образ дій, що йому підказує ситуація;

— 5-а і 6-а позиції характеризують байдужність до кольору, нейтральне до нього ставлення. Вони як би свідчать, що випробуваний не зв'язує свій стан, настрій, мотиви з даними кольорами. Однак у визначеній ситуації ця позиція може містити резервне трактування кольору, наприклад, синій колір (колір спокою) відкладається тимчасово як невідповідний у даній ситуації;

— 7-а і 8-а позиції характеризують негативне ставлення до кольору, прагнення придушити яку-небудь потребу, мотив, настрій, відбивані даним кольором.

Запис обраних кольорів здійснюється переліком номерів у порядку переваги з указівкою позицій. Наприклад, при виборі червоного, жовтого, синього, сірого, зеленого, фіолетового, коричневого і чорного кольорів записується:

+ + х х - - - -

3 4 1 0 2 5 6 7

Зони (++; XX;---------) утворять 4 функціональні групи.

Як відзначалося, одним із прийомів трактування результатів вибору є оцінка положення основних кольорів. Коли, наприклад, номер 1 і 2 (синій і жовтий) знаходяться поруч (утворюють функціональну групу), підкреслюється їхня загальна риса - суб'єктивна спрямованість «усере­дину». Спільне положення кольорів номер 2 і 3 (зеленого і червоного) вказує на автономність, самостійність у прийнятті рішень, ініціатив­ність. Сполучення кольорів номер 3 і 4 (червоного і жовтого) підкрес­лює спрямованість «ззовні». Сполучення кольорів номер 1 і 4 (синього і жовтого) підсилює представлення залежності випробуваних від сере­довища. При сполученні кольорів номер 1 і 3 (синього і червоного) в одній функціональній групі підкреслюється сприятливий баланс залеж­ності від середовища і суб'єктивної спрямованості (синій колір) і автономності, спрямованості «ззовні» (червоний колір). Сполучення зеленого і жовтого кольорів (номер 2 і 4) розглядається як протистав­лення суб'єктивного прагнення «усередину», автономності, упертості прагненню «ззовні», залежності від середовища.

 

© Анастасія Скульська

Попередня стаття  

(+38) 093-277-2641
 
Единственная дочь и наследница
родовой системы Спас
Скульская Анастасия Анатольевна
с Иваном Бор-Литвиненко