Процес психологічного консультування

Процес психологічного консультування 

slide2

Перша зустріч з клієнтом рукостисканням консультант із перших хвилин зустрічі проявляє дружелюбність, зацікавленість і готовність допомогти, оскільки потиск руки прийнятий уважати символом єднання двох людей. Представившись, консультант довідається ім’я й прізвище клієнта. Перше завдання консультанта, що помітив хвилювання клієнта,- допомогти йому відчути себе в безпеці. Занепокоєння першої зустрічі зменшується при ознайомленні клієнта із процедурою консультування. На початку першої зустрічі важливо з’ясувати, чи звернувся клієнт сам або його хтось направив. 

Під час першої зустрічі ми уважно вислухуємо клієнта й намагаємося визначити основну тему бесіди, коло проблем і труднощів. Насамперед, варто звернути увагу на розуміння проблеми клієнтом, на ймовірні причини її виникнення, на спроби вирішити цю проблему, пов’язані з нею труднощі й супутні фактори..

Клієнт повинен піти від консультанта більше самовпевненим, однак із хворобливим розумінням, що треба щось міняти в собі й свого життя.

Найважливіші цілі першої консультативної зустрічі:

  • Заохочувати відкрите, відверте й всеосяжне спілкування із проблем, які клієнтові хочеться обговорити під час зустрічі, з розкриттям факторів, що викликають ці проблеми.
  • Просунутися в напрямку більше глибокого розуміння клієнта, більшої поваги до нього й взаєморозуміння.
  • Настроїти клієнта на конкретну корисність кожної консультативної зустрічі.
  • Передати клієнтові розуміння того, що він повинен бути активним учасником рішення своїх проблем.
  • Позначити проблеми для подальшої роботи.

Оцінка проблем клієнтів

Сохнув (1988) говорить про три аспекти можливої оцінки клієнтів:

— нозологічному (прирахування клієнта до певного нозологичічної категорії);

— психодинамічному (виділення домінуючих механізмів психологічного захисту, обумовлених онтогенетично);

— екзистенціальному (аналіз суб’єктивного світу клієнта).

Загалом, психологічній оцінці підлягають самі різні відомості про особливості людей: оцінюється інформація про клієнта, отримана під час бесіди, результати психологічного обстеження, сни, творчість і т.п.

Три основних кроки роботи психотерапевта:

1) установлення симптомів;

2) установлення їхніх причин;

3)знаходження ефективних способів лікування цих симптомів.

В 1964г. Комітет з нагляду і підготовки консультантів США установив

наступні шість якостей особистості необхідних консультанту:

 — довіра до людей;

 — повага цінностей іншої особистості;

 — проникливість;

 — відсутність упереджень;

 — саморозуміння;

 — свідомість професійного боргу

L. Wolberg ( 1954) акцентує  такі особливості психотерапевта: чуйність, об’єктивність ( Неусвідомленність себе з клієнтами гнучкість, емпатію і відсутність власних серйозних проблем). До особливо шкідливого для консультанта рис відносить авторитарність, пасивність і залежність, замкнутість, схильність використовувати клієнтів для задоволення своїх потреб, невміння бути терпимим до різних спонукань клієнтів, невротичну установку щодо грошей[4].

 Буває, що, прийшовши до консультанта, людина вперше замислюється над власною роллю у своїх життєвих невдачах і починає розуміти, шо для того, щоб їй справді допомогли, однієї або навіть декількох зустрічей із психологом недостатньо. Із цього аж ніяк не випливає, що людина негайно звернеться за серйознішою допомогою —це може статися не одразу або навіть ніколи не статися, але проста обізнаність, що можна справді одержати допомогу, буває дуже важливим чинником. Такий взаємозв’язок консультування й психотерапії —основа широких і багатогранних можливостей практичної психології, гарантія того, що кожний, хто звернеться за допомогою, може знайти для себе те, що є найбільш прийнятним для нього в даний момент[13].  У багатьох професіях існують свої принципи й вимоги, реалізація яких є обов’язковою для фахівців. Так, у ряді країн світу існують етичні кодекси психолога, що визначають діяльність професіонала

1. Орієнтація на норми й цінності клієнта. —Цей принцип передбачає, що психолог у процесі своєї діяльності повинен орієнтуватися не на соціально прийняті норми й правила, а на ті життєві принципи й ідеали, носієм яких є клієнт. Ефективний вплив можливий лише тоді, коли психолог спирається на систему цінностей самого клієнта. Критичне ж ставлення консультанта може призвести до того, що, прийшовши на прийом, людина замкнеться, не зможе бути щирою й відкритою, а, отже, і можливості консультативного впливу виявляться практично не реалізованими. Приймаючи ж цінності клієнта, поважаючи їх і віддаючи їм належне, консультант зможе впливати на цих у тому випадку, якщо вони є перешкодою на шляху до нормального функціонування людини.

2.Заборона давати поради Клієнтам не можна давати поради. Підстави для цього різні й досить суттєві. Насамперед, яким би не був життєвий і професійний досвід психолога, дати гарантовану пораду іншій людині неможливо: життя кожного унікальне й непередбачуване. До того ж, радячи, консультант повністю бере на себе відповідальність за те, що відбувається, а це не сприяє розвиткові особистості клієнта, формуванню адекватного ставленнядо дійсності. У такій ситуації психолог може опинитися в ролі «гуру», що реально шкодитьконсультуванню, призводить до того, що в клієнта замість активного прагнення розібратися у своєму житті й змінити його формується пасивне й поверхневе ставлення до того, що відбувається. При цьому будь-які невдачі в реалізації поради, звичайно, приписуються консультантові, який дав пораду, що, природно, заважає клієнту усвідомити[5].

© Анастасія Скульська

Попередня стаття Наступна стаття 

Використані джерела

1. Джордж, Р. Консультування: теорія і практика. Пер. з англ. А. Шадура/Р. Джордж, Т. Крістіану. — М.: Ексмо, 2002. — 448 с.

2. Хухлаева О.В. Основи психологічного консультування та психологічної корекції: Навчальний посібник. — М.: Академія, 2003. – 208 з.

3. Забродін, Ю.М. Психологічне консультування/Забродін Ю.М., Пахальян В.Е.: під заг. Ред. Ю.М. Забродін. — М.: Ексмо, 2010. — 384 с.


Добавить комментарий